Obchodní podmínky

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Speciální nabídky a cenové akce jsou omezeny do vyprodání zásob příslušného produktu a nebo časově. Konkrétní podmínky jsou uvedeny u příslušné nabídky.Po přijetí vaší objednávky vám bude obratem odesláno Emailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že bjednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Objednávka

Objednávku zboží je možné zadat způsobem, který naleznete v části jak postupovat při nákupu. Po zaregistrování objednávky vám bude potvrzení odesláno emailem. Objednávky nad částku 10 000,- Kč jsou také telefonicky ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednáni na vaši adresu. Vaše objednávky, expedici zboží, či přehled plateb můžete online sledovat v menu „můj účet“.

Zrušení objednávky

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
– zboží je dlouhodobě nedostupné
– cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena V případě, že tato situace nastane, vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, …).V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.V případě, ze budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornování vaší objednávky, můžete nás s tímto požadavkem kontaktovat. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněni emailovou zprávou, na adresu, která je zadána ve vaší objednávce či registraci.

Vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy

V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude vám zaplacená částka během následujících 3 pracovních dní převedena v plné výši zpět na účet, ze kterého byla poslána.Dokumenty vztahující se k objednávce
Veškeré dokumenty a doklady vztahující se k vámi objednanému zboží vám budou předány společně s dodaným zbožím při předání zboží doručovatelskou společnosti. V každé zásilce musí být přiložena faktura, kterou si uschovejte pro případ reklamace. Faktura slouží jako daňový doklad i záruční list. U vybraného zboží může být přiložen záruční list jako samostatný dokument od výrobce.

Odeslání objednávky

V případě, že vaše objednávka obsahuje více položek s různou dobou dodání a zvolíte způsob přepravní službou, připravíme pro vás zásilku ve chvíli, až budou všechny položky z objednávky k dispozici.

Poštovné

Uvedené poštovné platí pro zásilky v rámci České republiky.
Pro zásilky do zahraničí nás prosím kontatujte a my vám vypočítáme poštovné individuálně dle velikosti zásilky a cílové destinace.

Dodací lhůty

Objednané zboží jsme schopni dodat za 5 – 10 dní od potvrzení vaší objednávky. V případě vyprodání skladových zásob u objednaného zboží se pro vás pokusíme najít adekvátní náhradu a předložíme reálný termín dodání. 

Reklamace

Kupující má právo podat reklamaci ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční dob.